Policija uvela SNSD u Skupštinu Gradiške

Jutros u 9 časova sudski izvršilac uz asistenciju interventne jedinice sudske policije Republike Srpske i pripadnika stanice policije Gradiška ušao je u zgradu opštine Gradiška, nakon čega su policajci blokirali sve spratove u objektu i nasilno promijenili brave na prostorijama skupštinske sale, a potom i kancelarije predsjednika SO Gradiška, Radislava Dončića.

Sudski izvršilac uz pratnju Uroša Grahovca i njegovog advokata Jevte Jankovića popisali su zatečeno stanje u prostorijama koje su prethodno obili.

Sve navedene radnje obavljene su bez prisustva druge strane u ovom višemjesečnom sudskom postupku kao i bez prisustva opunomoćenog advokata Radislava Dončića, Siniše Đorđevića.

Uvođenje Grahovca u fotelju predsjednika Skupštine opštine uz asistenciju jakih policijskih snaga urađeno je bez obzira na činjenicu što je aktuelni sudski spor u postupku žalbe kod Vrhovnog suda Srpske i Ustavnog suda BiH.

Nalog za sudsko izvršenje dat je po osnovu odluke sudije Okružnog suda, Tatjane Stupar na koju je aktuelna vlast u Gradišci uložila žalbu tvreći da je donesena nezakonito mimo obaveze da se takva vrsta presuda donosi u okviru sudskog vijeća.

Privremena mjera koju je donijela Tatjana Stupar u suštini je prepisano mišljenje Ministarstva za upravu i loklano samoupravu koje je samo po sebi neobavezujuće, a i ministarstvo se samo proglasilo nenadležnim u ovom sporu.

Cijeli slučaj počeo je sjednicom 17 odbornika SO Gradiška 23. februara ove godine za koju aktuelna vlast u opštini Gradiška tvrdi da je sazvana u suprotnosti sa zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu lokalnog parlamenta.

(BN TV)

Facebook Komentari