Osnivanje KUD “Petar Kočić”

Po najavi na Facebooku  KUD “Petar Kočić-Nova Topola” ponovo počinje sa radom, sa ciljem očuvanja tradicije i običaja, naroda Lijevča polja, ali i drugih krajeva!
Predviđeno je formiranje više sekcija:folklorna, muzička i pjevačka.
Upućen je poziv svim zainteresovanim, kako omladini tako i starijima da prisustvuju osnivačkoj skupštini i na taj način podrže osnivanje kulturno umjetničkog društva.

Osnivačka skupština održat će se 13. juna u Domu Kulture sa početkom u 17.00 časova. KUD "Petar Kočić"

Facebook Komentari