Održan sastanak Savjeta za životnu sredinu i energetsku efikasnost opštine

IMG_1977U skladu sa izradom Strategije razvoja opštine Gradiške 2013-2020. godine, u prostorijama Administrativne službe Gradiške 8. Avgusta je održan sastanak predstavnika radnog tima Savjeta za životnu sredinu i energetsku efikasnost opštine Gradiška i razvojne agencije Eda iz Banjaluke.

rmajdan2U skladu sa izradom Strategije razvoja opštine Gradiške 2013-2020. godine, u prostorijama Administrativne službe Gradiške 8. Avgusta je održan sastanak predstavnika radnog tima Savjeta za životnu sredinu i energetsku efikasnost opštine Gradiška i razvojne agencije Eda iz Banjaluke.

Kao stalno savjetodavno tijelo Savjet se bira na mandat od četiri godine, a čine ga predstavnici institucija/preduzeća, stručnjaka i predstavnika građana koji učestvuju u svim pitanjima od značaja za očuvanje životne sredine i unapređenje energetske efikasnosti Opštine.

Na čelu sa predsjednikom Savjeta, Sanelom Babić samostalnim stručnim saradnikom za projekte iz oblasti ekologije, zaštite živozne sredine i energetske efikasnosti Opštine na sastanku su definisane obaveze i zadaci članova Savjeta. Neki od ovih zadataka su ažuriranje i revizija planova Opštine LEAP-a i SEAP-a kao sasatavnih dijelova Strategije, pružanje savjetodavne podrške načelniku Opštine u pogledu instrumenata unapređenja  životne sredine i energetsku efikasnosti, kao i opštinskim odjeljenjima koja direktno utječu na ove oblasti.

Tokom sastanka su definisani i sljedeći operativni ciljeve zaštite životne sredine:

  • zaštita zemljišta i biodiverziteta u području Lijevča i Potkozarja
  • energetska efikasnost –  urbani dio opštine
  • zaštite vodotokova (prvenstveno izvorišta)
  • ekološki odgovorno ponašanje.

Imenovan od strane  načelnika Opštine, Savjet će raditi na praćenju svih pitanja koja su od značaja za životnu sredinu i energetsku efikasnost Opštine, potom će ih predlagati Lokalnoj upravi u vidu mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovim oblastima.

(Opština)

Nova Topola u ovoj priči treba da zauzme svoje mjesto s obzirom da su problemi sa ekološko odgovornim ponašanjem građana prilično uznapredovala poslednjih godina, a koja su se odrazila na uznapredovalo uništavanje životne okoline. Da nisu samo “savjesni” građani u pitanju govori i to da nema Sanitarna služba adekvatne odluke i propise po kojima može da efikasnije dijeluje protiv onih koji uništavaju životnu okolinu ili se ponašaju neprilagođeno. Nadati se da će taj Savjet proučiti iskustva iz EU i okolnih zemalja te predložiti da se isto ugradi kao obavezujuće u Opštinske propise?

(Miro)

Facebook Komentari