KUD “Petar Kočić” u Sloveniji

KUD “Petar Kočić” učestvovao 28.08.2011 na manifestaciji
“Dani srpske dijaspore Slovenije” u Celju i Ljubljani. KUD se vratio sa još jednim priznanjem, osvojio je 2. mjesto za najbolji ansambl na festivalu. KUD je u svome kratkom postojanju učestvovao na nekoliko festivala na kojima je dobio nagrade i priznanja za svoj rad, te time opravdao svoje postojanje i opravdano se nada podrške šire zajednice.


Facebook Komentari