Kako smanjiti štetno dejstvo pesticida na pčele, a na ljude?

pcelarivocari6
U okviru projekta „Saradnja voćara i pčelara u cilju povećanja prinosa i očuvanja pčela“ u prostorijama Savjetodavne službe u poljoprivredi u Gradišci organizovana su predavanja za pčelare i voćare. Goran Mirjanić, predstavnik firme „Košnica“ govorio je o zaštiti pčela od trovanja pesticidima, prevenciji i oporavku ukoliko do toga dođe.

U okviru projekta nije govoreno i o tome kako zaštiti ljude od nesavjesnog prskanja voća u blizini kuća, na deklaracijama stoji da se ne smiju prskanja vršiti najmanje 200 metara od kuća, ako se prskanje vrši ručno ili 500 metara avionom. Kada se prijavi takvo ponapšanje Opštinskim inspekcijama, reda radi izađu da pogledaju i od toga ništa dalje, prskanja se nastavljaju.

Facebook Komentari