FALSIFIKOVAN SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE GRADIŠKA

Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović obavještava javnost da je nepoznato lice odštampalo i distribuisalo akt na kojem se ističe „Službeni glasnik Opštine Gradiška“ broj 5/2015 od 1. septembra 2015.god. gdje je na prvoj strani u desnom gornjem uglu navedeno: Glavni i odgovorni urednik VD sekretara SO Gradiška, Dragana Ilić, štampa Alfa studio.

 

U izradi i štampanju spornog akta, navodnog „Službenog glasnika opštine Gradiška“ broj 5/2015 nisu učestvovali članovi Uređivačkog odbora, a što je njihova obaveza prilikom izrade i štampanja Službenih glasnika opštine Gradiška u skladu sa Odlukom o izdavanju „Službenog glasnika opštine Gradiška „ (broj 1/2006), saopšteno je iz opštinske uprave Gradiška. Izrada i štampanje spornog akta izvršena je od strane nepoznatog trećeg lica mimo Stručne službe Skupštine opštine i izvan prostorija Opštinske uprave.

 

Iz navedenih razloga sporna publikacije koje se neosnovano predstavlja kao „Službeni glasnik Opštine Gradiška“ broj 5/2015 od 1. septembra 2015.god. ne može se smatrati „Službenim glasnikom opštine Gradiška“ već smatramo da je riječ o krivičnom djelu falsifikovanja, zbog čega će se cijeli slučaj proslijediti nadležnim organima krivičnog gonjenja, navedeno je iz opštinske uprave Gradiška.

 

Svakim daljim štampanjem, publikovanjem i primjenjivanjem odluka iz spornog „Službenog glasnika opštine Gradiška broj 5/2015“ građani opštine Gradiška bili bi dovedeni u zabludu, a što bi za krajnju posljedicu imalo štetu po javni interes.

(radiogradiska)

Facebook Komentari