Dogradnja OŠ Petar Kočić Nova Topola

ospk

U prostorijama OŠ “Petar Kočić” Nova Topola, potpisan je ugovor o realizaciji projekta “Dogradnja OŠ Petar Kočić Nova Topola, opština Gradiška”, za koji su iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske odobrena sredstva u iznosu od 496.927,00 KM.

Ugovor su potpisali direktorica OŠ “Petar Kočić” Rajna Soldat i direktor preduzeća d.o.o. “GP Vektor” Banja Luka Jovo Vuksan.

Vrijednost ugovora je oko 515 hiljada konvertibilnih maraka, a realizacijom će se dograditi 4 učionice sa propratnim sanitarnim prostorijama i jedna prostorija kapaciteta oko 100 osoba, čime će se stvoriti uslovi za odvijanje kvalitetnog nastavnog i vannastavnog procesa.

Ugovor o dogradnji potpisan je još 28 Maja 2009 god.

Facebook Komentari