Arhive kategorije: Privreda

Prošle godine voćari u gubitku, ove se nadaju da neće biti u dobitku?

U Gradišci je u organizaciji Udruženja voćara RS i opštine Gradiška održano sedmo Savjetovanje voćara pod motom “Voćarstvo Republike Srpske na raskršću: dalje propadanje ili oporavak”. kaže se u naslovu portala www.gradiška.com i nastavlja.

„Stalno imamo negativna poslovanja,a posebno prošle godine koja je jedna od najrodnijih imali smo velike gubitke bez obzira što smo imali duple prinose. Zna se da je problem što imamo pritisak iz Evropske unije i naše tržište je nezaštićeno“ rekao je Dragoja Dojčinovć, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
“Mi smo kroz povećanje budžeta za prošlu godinu izdvojili preko pet miliona KM direktne podrške za voćarsku proizvodnju. Nadam se da ćemo sljedeće godine imati bolju situaciju u ovoj proizvodnji” kaže Saša Lalić iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

O stanju u voćarstvu na području opštine Gradiška govorio je Branko Stojnić, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i privredu koji je rekao da se ukupna godišnja prozvodnja kreće se oko 60 hiljada tona raznih vrsta voća gdje dominira jabuka zatim kruška , šljiva i ostale voćne vrste.

Pored toga što se iznose problemi Savjetovanje je izuzetno korisno, jer se razmjenju iskustva i stiču nova saznanja. Tako je jedna od tema ovog Savjetovanja bila „Uspostavljanje izvještano prognozne službe“ koja je pokrenuta od strane resornog ministarstva.

Na sedmom Savjetovanju bile su zastupljene i druge teme kao što su: izvještaji i novosti u protivgradnoj preventivi RS, analiza konkuretnosti malih proizvođača voća Zemljoradničke zadruge u Vojvodini, voćna paša-paša opstanka medonosne pčele, najznačajnije bolesti maline, integralne mjere za njihovo suzbijanje i druge teme.

Reklo bi se nek se kreće, valjda će očekivanja od ove godine biti dovoljna za pokrivanje negativnog poslovanja u prethodnim.

webIZLOG

webIZLOG je aplikacija koja služi za uspoređivanje cijena po trgovinama i provjerili cijene prije odlaska u kupovinu. webIZLOG je namjenjen za trgovce i kupce u Topoli.

Shopping motor za uspoređivanje(CSE) je vrsta Internet pretraživača koji se koristi za prikupljanje informacija o proizvodima , uključujući i cijene, od trgovina na malo i zatim se prikazuju kao kolektivna informacije na stranici s rezultatima kao odgovor na pretragu kupca. Na taj način, kupci mogu uporediti cijene, opcije dostave i usluga iz više trgovina na jednoj stranici i odabrati trgovca koji nudi najbolju ukupnu vrijednost.

Zašto je ovo napravljeno, ukratko zato što to mogu, jer čitav život sam bio vezan za trgovinu, od rada u samoj trgovini do pisanjem programa za nju. Smatram da trgovina je postala mnogima tugovina i ne snalaze se najbolje, a tehnologija prodaje se izmjenila.

Pristup kupcu je postao brži i nije direktan, dok smo nekada se bavili psihologijom kupca i kako mu pristupiti pokušavajuću spoznati kakav tip kupca je pred nama, danas kupca i ne vidimo dok ne dođe do blagajne kada je proces prodaje već završen.

Prodavač kao neko ko je dobro informiran o robi iz asortimana kojeg prodaje nema više ulogu koju je imao, zavisno o organizaciji prodaje, uglavnom direktni kontakt ostvaruje sa kupcem preko servisa za komunikaciju, elektronskom poštom, sada već sve manje koristi, a sve više čet tehnologije preko sajta trgovine ili društvenih mreža.

Uloga prodavača je sve manja a tehnologija prodaje preko elektronskih alata sve veća, internet je postao ta veza između trgovine i kupca. Kupci danas traže informaciju više i traže da informacija bude dostupna, zato smo dobili i pretaživače robe i cijena. Ne zamislivo je da lanac trgovina može da funkcioniše bez web trgovine, da kako ne odnosi se na naše prilike, gdje je to još uvijek moguće iz razloga manjeg korištenja računara i online plaćanja, još uvijek se roba najčešćće naplaouje pouzećem.

Ipak se kreće i ovo je pokušaj da se utiče na procese iz nikakvih posebnih motiva, ako ništa zabavio sam se malo i nešto naučio.

Njemačka priprema zakon koji bi omogućio rad od kuće

Njemačko Ministarstvo rada priprema zakon koji bi zaposlenima olakšao rad od kuće, javio je sedmičnik Spiegel u svom online izdanju.

“Digitalizacija tržišta rada mijenja odnose i mi moramo osigurati da od tih promjena profitiraju zaposleni”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu rada Bjoern Boehning za Spiegel.

Prema studijama Njemačkog instituta za ekonomska istraživanja – DIW, trenutno samo 12 posto zaposlenih povremeno radi i od kuće, u sklopu takozvanog home office programa, iako je potencijal mnogo veći.

“Home office je moguć kod 40 posto radnih mjesta u Njemačkoj”, navodi se u studiji DIW-a, iz koje, također, proizlazi da je najveća prepreka široj primjeni obavljanja posla kod kuće otpor nadređenih.

Prednosti i nedostaci za zaposlene

“Želimo zakonski utemeljiti pravo na rad kod kuće. Poslodavac bi tada trebao obrazložiti zabranu rada od kuće”, rekao je Boehning.

Takav zakon je već na snazi u Holandiji.

Prema studiji DIW-a, rad od kuće donosi prednosti i nedostatke za zaposlene.

Tako je dokazano da zaposlenici koji rade od kuće rade duže, imaju problema s razdvajanjem poslovnog i privatnog vremena i napreduju rjeđe.

Istovremeno su osobe koje rade od kuće zadovoljnije svojim poslom i pokazuju već produktivnost od onih koji rade u poduzećima.

Izvor: Agencije

Vlada Srpske posluje s mrtvim „Farmlandom“

– Ministarstvo poljoprivrede ponovo dalo nepostojećem „Farmalandu“ na korišćenje 860 hektara državnog zemljišta iako već duguje milione za koncesiju i poreze.
– Ostali poljoprivrednici, koji godinama traže od države dodatno zemljište, ogorčeni potezom vlasti RS

BANJALUKA – Iako govedarska farma „Farmland“ ne radi i ima milionska poreska dugovanja, Vlada Republike Srpske u tome ne vidi ništa sporno pa je, umjesto da raskine, naložila da se s tim preduzećem zaključi Aneks Ugovora o korišćenju stotina hektara državnog poljoprivrednog zemljišta za koje ova farma ne plaća koncesionu naknadu.

Vlada je Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske preduzeću „Farmland“ Nova Topola, donijela krajem novembra.

Tom Odlukom zemljište kojim raspolaže „Farmland“ se sa 1.357 hektara smanjuje na 865 hektara.

„Ovlašćuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa koncesionarom zaključi Aneks dva Ugovora o koncesiji“, navedeno je u Odluci Vlade koja je stupila na snagu prije nekoliko dana.

„Farmlandu“ je smanjena površina državnog zemljišta, ali je problematično zašto im je Ministarstvo poljoprivrede uopšte legalizovalo nastavak korišćenja više od 860 hektara zemljišta za koje ne plaćaju dažbine, a za koje istovremeno postoji ogromno interesovanje drugih korisnika.

„Farmland“, prema podacima Poreske uprave RS, duguje 4,15 miliona KM, od čega se na poreze se odnosi 762.405 KM, na doprinose 3.346.463 KM, a na koncesionu naknadu 41.972 KM.

I pored toga što je Zakonom o koncesijama definisano da koncesionar pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem javnih dobara ima na određeno vrijeme pod uslovima određenim Zakonom i uz plaćanje koncesione naknade, u Vladi su ipak odlučili da to pravo i dalje daju „Farmlandu“ iako ne plaća koncesionu naknadu.

Zakon propisuje i da koncedent može raskinuti ugovor ako koncesionar neuredno plaća naknadu, što je slučaj s „Farmlandom“, ali u Vladi i taj dio Zakona odbijaju da primjene.

Na pitanje s kim će zaključiti Aneks, s obzirom da „Farmland“ ne radi i da odgovorni nisu prisutni u tom preduzeću, u Ministarstvu poljoprivrede odgovaraju da će „ugovor biti potpisan sa ovlaštenim licem koncesionara“.

„Odlukom je definisano da je, od oko 1.350 hektara koje „Farmland“ ima po važećem Ugovoru o koncesiji, Aneksom Ugovora predviđeno da se taj broj smanji na oko 850 hektara, odnosno da se oko 500 hektara da opštini Gradiška. To poljoprivredno zemljište bi dalje opština dala na raspolaganje zainteresovanim poljoprivrednicima putem zakupa. Poljoprivrednici su ranije iskazali interes za tim površinama“, istakli su u Ministarstvu.

Dodali su da su na taj način „Farmlandu“ izuzete značajne površine zemljišta.

„Na sve to je pozitivno mišljenje dala i opština Gradiška, a saglasnost je dala i Komisija za koncesije RS“, naglasili su u Ministarstvu ne objašnjavajući suštinu pitanja CAPITAL-a zašto se sa „Farmlandom“ nastavlja poslovati.

U Komisiji za koncesije RS kažu da su saglasnost dali jer se „Farmlandu“ oduzima dio zemlje.

„Obavijestili smo Vladu da u tom preduzeću nema niko, da ne plaćaju koncesionu naknadu i da se s njima ne može stupiti u kontakt, da je preduzeće zaključano“, rekao nam je predsjednik Komisije za koncesije Radenko Đurica i dodao da je do nadležnog Ministarstva i Vlade da li će Ugovor o koncesiji raskinuti.

Dodaje da su u Komisiji saglasni da se dio zemlje oduzme „Farmlandu“ i da poljoprivrednicima na korištenje putem javnog poziva.
Poljoprivrednici ogorčeni: To je politika propadanja

Potpredsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Ranko Sarajlić iz Laminaca kod Gradiške kaže da je „Farmlandu“ davno trebalo oduzeti svaki kvadrat zemlje koji im je dat.

„Poljoprivrednicima, pravnim licima, je neophodno zemljište i od njih država ima koristi. Ne smije se dozovoliti da se usitnjavaju površine, to je najgora varijanta. „Farmlandu“ ostavljaju opet značajan dio zemljišta, a firma ne postoji, propala je, davno joj je trebalo oduzeti zemljište. Treba dati onima koji obrađuju zemlju, zapošljavaju ljude, plaćaju obaveze i koncesiju, nema se šta dalje pričati. Ako je lice nelikvidno šest mjeseci koncesija se raskida, a „Farmland“ je nelikvidan otkad postoje. To nije politika razvoja, već propadanja“, istakao je Sarajlić.

Iako dospjele neizmirene obaveze „Farmlanda“ prema Poreskoj upravi iznose 4,15 miliona KM, PURS i pored toga nije podnijela zahtjev za stečaj ovog preduzeća, uz obrazloženje da je u stečajnim postupcima naplata neizvjesna i veoma mala, pisao je portal CAPITAL u tekstu „Poreska uprava ignoriše milionska dugovanja „Farmlanda““.

Bivši radnici „Farmlanda“ ušli su u to preduzeće uz pomoć sudske policiji 31. oktobra i zatekli pustoš i zapuštenu opremu. Na taj način pokušali su da zaplijene imovinu i naplate oko 300.000 KM koje im „Farmland“ duguje, a za koje imaju pravosnažne presude.

Zaplijenjena imovina „Farmlanda“ prodata je na licitaciji 3. decembra. Za veći dio ponuđenih stvari nije bilo interesovanja, te je od ponuđenih 59 stvari, prodata trećina.
Privilegovan položaj godinama

Da „Farmland“ ima povlašten položaj u Vladi Srpske i da za njega ne važe zakoni pokazalo se odavno, a isto je utvrdila i Glavna služba za reviziju javnog sektora koja je još 2016. godine otkrila da Ministarstvo finansija RS nije ukinulo rješenja o odgađanju poreskog duga za „Farmland“ i za „Farmland foods“, koji su u vlasništvu Dragana Vasiljevića, iako je Poreska uprava dostavila obavještenja u kojima navodi da se ovi poreski ne izmiruju obaveze iz reprograma.

Iako nije poštovao Ugovor o koncesiji, a ni reprograme obaveza, „Farmland“ je proteklih godina dobio velike iznose iz budžeta na osnovu podsticaja.

Resorni ministar Stevo Mirjanić prošle godine je u odgovoru na poslaničko pitanje naveo da su u posljednjih devet godina „Farmlandu“ odobreni i isplaćeni podsticaji. Od 2013. do 2015. godine „Farmland“ je samo za mlijeko dobio oko 5,5 miliona KM podsticaja.

„Farmland“ je proteklih godina dobio i dva kredita Investiciono-razvojne banke RS u ukupnom iznosu od 17,8 miliona maraka.

Pored Ugovora o koncesiji, RS je sa „Farmlandom“ imala i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ali su zbog kršenja tog ugovora Robne rezerve RS, koje su u stečaju, tužile „Farmland“.

Radi se o ugovoru koji je nekadašnja Direkcija za robne rezerve RS 2009. godine zaključila sa „Farmlandom“, a na osnovu kojeg je predviđena nabavka i čuvanje 1.000 grla.

Nakon što je utvrđeno da na ovoj farmi nema junica, niti hiljade tona državnih žitarica koje su joj povjerene na čuvanje i koje, prema ugovoru sa Robnim rezervama, treba da vrati Srpskoj, „Robne rezerve“ su krajem 2016. godine podnijele tužbu protiv „Farmlanda“.

Uprava „Farmlanda“ ranije je tvrdila da je u probleme zapala jer je morala, po osnovu solidarne odgovornosti, da isplaćuje presude donesene protiv preostala tri preduzeća iz bivšeg PIK „Mladen Stojanović“.

Govorili su i da su pronašli kupca, te da je kupoprodajni ugovor od 24 miliona evra potpisan sa jednom kineskom kompanijom. Međutim, od toga do danas nije bilo ništa.

Za vlasnika „Farmaland“ Dragana Vasiljevića godinama se nezvanično tvrdi da je u odličnim prijateljskim vezama sa najvišim funkcionerima Republike Srpske.

Član Upravnog odbora „Farmlanda“ Predrag Zgonjanin tražio je da mu pitanja o „Farmlandu“ pošaljemo na mail, istakavši da će odgovoriti.odgovoriti. Portal CAPITAL će njegov odgovor objaviti kada stigne.