UNDP Projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Anelksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u saradnji sa Opštinom Gradiška raspisao Javni poziv za zasad paprika na površini do 3,000m2 U saradnji sa Opštinom Gradiška, UNDP Projekat Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Anelksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma će pomoći zainteresovane korisnike/ce u podizanju zasada paprike na površini do 3,000m2 za ...